share

Енчо ПиронковНа брега

  • Датировка: ок. 2010
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 60/73 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0067
Цена: 3500 лв.2500 лв.