share

Георги ТрифоновОбреден хляб

  • Датировка: 1982
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 37,5 х 50 см; 32 х 24 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0197
Цена: 450 лв.