share

Илия БешковПред огледалото

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 13,5 х 13,5 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0216
Цена: 650 лв.