share

Десислава МинчеваСеднала жена

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 110 х 80 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0221
Цена: 2700 лв.