share

Маргарита МилиджийскаДете

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 21,8 х 15,2 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0226
Цена: 150 лв.