share

Александър ДобриновПортрет на д-р Н. Бонев

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 25,5 х 19 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0244
Цена: 700 лв.