share

Светлин РусевГоло тяло

  • Датировка: 1970
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 41 х 30 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 0256
Цена: 2200 лв.