share

Владимир ПеневГоли тела

  • Датировка: 1986
  • Техника и материал: маслени бои, фазер
  • Размер: 71 x 88 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 0258
Цена: 1300 лв.