share

Лика ЯнкоКомпозиция I

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, дъска
  • Размер: 35 х 16 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0364
Цена: 1400 лв.