share

Найден ПетковАприл

  • Датировка: 1976
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 90 х 110
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0411
по запитване