share

Сава СавовКомпозиция

  • Датировка: 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 65,5 х 54
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0557
Цена: 3500 лв.