share

Елиезер АлшехЛа Бока

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гваш, хартия
  • Размер: 50 х 65 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0677
по запитване