share

Иван Георгиев - РембрандаДете

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 23,5 х 17,3
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1144
Цена: 500 лв.