Йозеф Питер

Йозеф Питер е роден през 1881 г. в Черни Костеляц, Чехословакия. Преподавател по графика в Рисувалното училище в София от 1909 до 1921 г. Освен литография, той въвежда изучаването на техниките на офорта. Негови ученици са Николай Райнов, Васил Захариев, Георги Железаров, Емануил Ракаров, Петър Морозов и др. Автор е на офорти (аквантинта) и литографии с битови сюжети и изгледи от София и околността. През 1913 г. издава албум с цветни литографии „Изгледи от столица София” (джамията със старата баня, Народния театър, църквата „Св. София”, Орлов мост, вътрешност на църквата „Св. Петка”)