Златю Бояджиев

Златю Георгиев Бояджиев е роден на 22 октомври 1903 г. в Брезово, Пловдивско. През 1932 г. завършва живопис в Художествената академия, София, при проф. Цено Тодоров. Работи в областта на фигуралната композиция, портрета и пейзажа. Творчеството му се разделя на два основни периода. Първият продължава до 1951 г., когато художникът получава инсулт, вследствие на който е парализирана дясната половина на тялото му. Няколко години по – късно, Бояджиев отново се връща към живописта, рисувайки със своята лява ръка. През първия период в творбите му се преплитат различни стилови и художествени похвати. В едни платна той изгражда формата плътно и обобщено, с неокласически маниер, а в други използва някои импресионистични техники. В битовите картини от 40-те години формите са синтезирани, вниманието е насочено към отделния детайл, за да се разкрие по-пълно идейния замисъл на творбата. Портретите на Бояджиев от този период се отличават със стегнат и точен рисунък, плътна моделировка на формите и дълбоко вникване в характера на портретувания. През втория период, без да губи идейна връзка с предходното си творчество, Бояджиев изявява други страни на своята чувствителност и търси нови пластични решения. Интересът му към селския бит се запазва. В картините му обаче навлиза една първична романтика, при която реалното се преплита с чудноватото и приказното. Бояджиев създава стотици композиции, портрети и пейзажи, отличаващи се с подчертана експресия и драматизъм. Тези творби привличат със своята сюжетна занимателност и със странните образи, населили художественото пространство. Портретите от втория период са още по – охарактеризирани, понякога и чрез средствата на гротеската. Живописната му техника се променя – изгражда формата, като полага багрите на дребни цветни мазки. Познаването на народния бит и душевността на българина, силата на въображението, богатството и разнообразието на художествените решения са отличителни черти на неговото изкуство.
Творби на Златю Бояджиев са притежание на НХГ, СГХГ, ХГ в Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Плевен, Сливен, Видин, Смолян и други, както и на частни колекционери у нас и в чужбина. Носител е на редица отличия и награди, сред които: „Кирил и Методий“ – Iст., Лауреат на Димитровска награда, награда за живопис „Владимир Димитров – Майстора“ от СБХ и др.
Умира на 2 февруари 1976 г. в Пловдив.