share

Христо Явашев - ChristoЛеля Райна свири

  • Датировка: ок. 1954
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 24 х 18.4 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0085
Не е в наличност