share

Васил ИвановПейзаж

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: креда, хартия
  • Размер: 29,5 х 21 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0175
Не е в наличност