share

Златка ДъбоваМонета

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: офорт, хартия
  • Размер: 37 х 25 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0179
Цена: 320 лв.270 лв.