share

Борис ДанковХълм

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 35 х 49 см
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0183
Не е в наличност