share

Константин ЩъркеловСкали край Созопол

  • Датировка: 04.08.1916
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 17,5 х 24,5 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0330
Не е в наличност