share

Александър ОбретеновПейзаж с река

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 30 х 46,5 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0357
Не е в наличност