share

Дион ДионисиевСозопол, при Колокита

  • Датировка: 1947
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 46,5 х 56 см
  • Подпис: горе дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0358
Не е в наличност