share

Константин ЩъркеловШипка

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 33 х 46,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0405
Не е в наличност