share

Лика ЯнкоЛегнала фигура

  • Датировка: 1975
  • Техника и материал: смесена техника, платно
  • Размер: 42 х 116
  • Подпис: подпис и дата на гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0410
Не е в наличност