share

Атанас МиховИзглед към Витоша

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 29 х 42
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0517
Не е в наличност