share

Наум ХаджимладеновСъбор

  • Датировка: 1960
  • Техника и материал: туш и акварел, хартия
  • Размер: 19 х 28,3
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0628
Не е в наличност