share

Любомир ЙордановКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия Е/А; 3/25
  • Размер: 24 х 19,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0632
Не е в наличност