share

Илия БешковПоклонник

  • Датировка: 1936
  • Техника и материал: туш, лави, хартия
  • Размер: 22 х 18,1
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0719
Не е в наличност