share

Илия БешковБаня

  • Датировка: ок. 1936
  • Техника и материал: туш, лави, хартия
  • Размер: 31,8 х 24,6
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0723
по запитване