share

Илия БешковВойника на татко

  • Датировка: 1945
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 20 х 11,7
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0736
Не е в наличност