share

Димитър Казаков - НеронРисунка

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, картон
  • Размер: 40 х 57,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0779
Не е в наличност