share

Димитър Казаков - НеронРисунка

  • Датировка: 1962
  • Техника и материал: смесена техника картон
  • Размер: 41,5 х 58,8
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0790
Не е в наличност