share

Васил ИвановПейзаж

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: бяла креда на черна хартия
  • Размер: 34,8 х 50
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0795
Не е в наличност