share

Никола МирчевПортрет

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: мастило, хартия
  • Размер: 17,5 х 16,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 0825
Цена: 250 лв.