share

Александър МиленковСтари къщи

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: гваш, картон
  • Размер: 24 х 48
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0856
Не е в наличност