share

Давид ПерецПейзаж

  • Датировка: 1973
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А
  • Размер: 43 х 66,8 (73 х 49,6)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0890
Не е в наличност