share

Давид ПерецКомпозиция

  • Датировка: 1968
  • Техника и материал: сериграфия, хартия
  • Размер: 51,3 х 76,5
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0891
Не е в наличност