share

Любомир ЙордановКончета

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А, 2/25
  • Размер: 23 х 17,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0915
Не е в наличност