share

Любомир ЙордановАлегория

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А, 10/25
  • Размер: 25,3 х 19,7
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0917
Не е в наличност