share

Паскал СтружевМелник

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 77 х 87,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0948
Не е в наличност