share

Илия ПетровСърни

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 19,4 х 30,4 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0993
по запитване