share

Васил СтоиловСакрофано, Италия

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, картон
  • Размер: 74,5 х 55,5
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1079
Не е в наличност