share

Лика ЯнкоПеперуди

  • Датировка: 8 април 1978
  • Техника и материал: маслени бои върху платно
  • Размер: 60 х 50
  • Подпис: подпис долу ляво, подпис и дата на гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1104
Не е в наличност