share

Васил ИвановЦикъл Космос I

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: бяла креда, черна хартия
  • Размер: 30 х 44
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1146
Не е в наличност