share

Наум ХаджимладеновЦърква

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, хартия
  • Размер: 12 х 12
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1170
Не е в наличност