share

Найден ПетковИнтериор

  • Датировка: 1966
  • Техника и материал: авторска техника, хартия
  • Размер: 58,8 х 78,8
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1263
по запитване