share

Никола АндоновНатюрморт

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 39,5 х 48
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Натюрморт
  • Идент. номер: 1273
Не е в наличност