share

Никола АндоновПред буря

  • Датировка: 1946
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 36,5 х 46,8 см
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1274
Не е в наличност