share

Дечко УзуновЦърква

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 45 х 35
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1345
Не е в наличност