share

Лика ЯнкоНатюрморт

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 35 х 46
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1362
Не е в наличност